Category Archives: økonomi

Er du en stor eller mellemstor virksomhed og har du behov for uafhængig økonomisk rådgivning?

Vejledning

Økonomisk rådgivning er nyttigt for alle virksomheder, men den økonomiske rådgivning er især nyttigt for mellemstore og store virksomheder.

Omfattende økonomi medfører øget risici for fejl

Mellemstore og store virksomheder har en omfattende økonomi med mange økonomiske områder. Det kan derfor være svært at bevare overblikket, og en enkelt fejl i regnskaberne kan have store konsekvenser for virksomhedens økonomi. Det er let at overse fejl og mangler i regnskaberne, hvis opgaven ikke varetages af en økonomisk fagkyndig. Systematiske fejl i regnskabssystemerne kan være endnu sværere at overse for uerfarne øjne, da uregelmæssigheder ikke udskiller sig. Derfor anbefales det at søge økonomisk rådgivning til økonomistyring af mellemstore og store virksomheder.

Tillidsfuld rådgivning med finanskonsulent

Det er et stort ansvar at varetage en større virksomhedsøkonomi. Det er derfor vigtigt, at den ansvarlige person kan håndtere ansvaret og udføre opgaverne fejlfrit. Det er oplagt at benytte en uddannet finanskonsulent, som gennem uddannelse og erhvervserfaring kan varetage ansvaret for virksomhedens økonomi. Finanskonsulentens kompetencer og kvalifikationer gør det muligt at opdage fejl i virksomhedens regnskaber. Der vil blive foretaget et grundigt sundhedstjek af økonomien med henblik på at opdage problemer. Herefter kan problemerne opklares, og økonomien bliver med tiden mere og mere velfungerende i takt med, at de økonomiske problemer minimeres og fjernes. Af den grund kan den økonomiske rådgivning trygt overlades til en finanskonsulent, som er uddannet til at udføre økonomisk rådgivning i høj kvalitet.

Uafhængig økonomisk rådgivning er det rigtige valg

For at øge trygheden og tilliden til finanskonsulenten yderligere bør der være troværdig og uvildig finansiel rådgivning, da finanskonsulentens uafhængig fjerner risikoen for interessekonflikter. Nogle finanskonsulenter er tilknyttet firmaer, som ønsker at påvirke kundens køb. Det kan skabe interessekonflikter, da firmaet kan forsøge at rådgive om en bestemt løsning, som ikke nødvendigvis er den bedste løsning for virksomheden. Der er – som følge deraf – mest troværdigt og tillidsfuldt at få uvildig finansiel rådgivning fra en uafhængig finanskonsulent. På den måde er det mulig at få en økonomisk rådgivning, som passer præcist til virksomhedens behov.

 

Rådgivning kan optimere virksomhedens økonomi

 

Finanskonsulenten kan udrede problemer samt forebygge kommende problemer, men er også i stand til at optimere virksomhedens nuværende økonomi. Ældre virksomheder kan mangle innovationstiltag, der kan optimere økonomien. I sådanne tilfælde kan den økonomiske rådgivning sørge for en økonomisk optimering i en generationsskifte virksomhed, hvor den tidligere økonomistyring kan få gavn af innovativ rådgivning. Generationsvirksomheder har tendens til at benytte samme virksomhedsstyring, såfremt den fungerer. Under et generationsskifte af virksomhedes ledelsen er det oplagt at få uvildig økonomisk rådgivning, som kan optimere virksomhedens økonomi og tilpasse den til det eksisterende marked, så virksomheden bliver mere succesfuld.

 

Core Advice A/S
Arrenakkevej 20
3300 Frederiksværk
22 20 22 32