Category Archives: Konsulent

Hvilke konsulentydelser tilbydes der til virksomheder?

implementeringskonsulent

Der findes mange forskellige muligheder, når, og hvis, man som virksomhed ønsker at implementere nye og succesfulde processer, der kan sikre udvikling og innovation. Det er i denne sammenhæng helt fundamentalt, at den enkelte virksomhed får et tæt kendskab til de kulturelle processer, og dernæst kan man så vurdere, hvilke strategier der skal benyttes for at implementeringen bliver succesfuld. Hvis ikke man har et nært kendskab til kulturelle processer, dynamikker og karakteristika, er der en risiko for, at de nye tiltag får en uønsket konsekvens. Produktiviteten og medarbejdertrivsel bør i denne sammenhæng være vigtige indikatorer for, hvor god strategierne har været for implementeringen.

“read more…”

Kickstart dit projekt med en professionel projektleder

Det kræver meget arbejde at planlægge et projekt, så projektet får en god opstart og bliver ført sikkert i mål. Mangel på erfaring og planlægning kan få store konsekvenser for projektet. For at få kickstartet projektet og sikre et succesfuldt projekt gennem en velfungerende proces, kan der hentes hjælp fra en professionel projektleder konsulent, som kan varetage ansvaret for projektledelsen.“read more…”